dnes je 15.7.2024

Input:

130/1975 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, platné do 30.9.1988

č. 130/1975 Sb., Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, platné do 30.9.1988
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 19. listopadu 1975,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou a po projednání se Svazem družstevních rolníků České socialistické republiky podle § 172 odst. 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 50 zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení:
ČÁST PRVNÍ
SPRÁVNÍ KOMISE
DÍL PRVNÍ
POSUDKOVÉ KOMISE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Volba členů
§ 1
(1)  Předsedu posudkové komise sociálního zabezpečení okresního národního výboru a jeho zástupce volí okresní národní výbor ze svých poslanců.
(2)  Za další členy této komise volí okresní národní výbor:
a)  zástupce Revolučního odborového hnutí na návrh okresní (Pražské) správy nemocenského pojištění,
b)  zástupce výrobních družstev na návrh krajského výboru Českého svazu výrobních družstev,
c)  zástupce ozbrojených sil na návrh okresní vojenské správy,
d)  zástupce útvarů Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra na návrh krajské správy Sboru národní bezpečnosti,
e)  zástupce Sboru nápravné výchovy na návrh útvaru, který působí v územním obvodu okresního národního výboru,
f)  zástupce jednotných zemědělských družstev na návrh okresního výboru Svazu družstevních rolníků České socialistické republiky,
g)  zástupce okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků na návrh tohoto výboru,
h)  lékaře posudkové služby sociálního zabezpečení, lékaře státní zdravotní správy, lékaře ozbrojených sil, lékaře Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, lékaře železničního zdravotnictví a lékaře - členy Svazu protifašistických bojovníků na návrh příslušných orgánů a organizací,
ch)  pracovníky příslušného odboru národního výboru.
§ 2
(1)  Předsedu posudkové komise sociálního zabezpečení krajského národního výboru a jeho zástupce volí krajský národní výbor ze svých poslanců.
(2)  Za další členy této komise volí krajský národní výbor:
a)  zástupce Revolučního odborového hnutí na návrh krajské (Pražské) správy nemocenského pojištění,
b)  zástupce výrobních družstev na návrh krajského výboru Českého svazu výrobních družstev,
c)  zástupce ozbrojených sil na návrh krajské vojenské správy,
d)  zástupce útvarů Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra na návrh krajské správy Sboru národní bezpečnosti,
e)  zástupce Sboru nápravné výchovy na
Nahrávám...
Nahrávám...