dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínka

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.6
Vzor – Výzva k úhradě dluhu – předžalobní upomínka

JUDr. Petra Kejvalová

Vážená paní

Jana Nováková

Humpolecká 8

140 00 Praha 4

______________________

V Praze dne .............

Vážená paní Nováková,

obracím se na Vás jakožto vlastník bytové jednotky č. .............. nacházející se v domě č. p. ........ umístěném na pozemku p. č. .........., vše v katastrálním území ......., obec ........................

Shora uvedenou bytovou jednotku jste užívala na základě nájemní smlouvy ze dne ........ Bytovou jednotku jste vyklidila a předala mi do dispozice dne ..........

V souvislosti s užíváním uvedené jednotky však za Vámi eviduji nedoplatky na nájemném a nákladech na služby související s užíváním bytové jednotky v celkové výši 32 500 Kč (slovy: třicet dva tisíc pět set korun českých).

Uvedená dlužná částka ve výši 20 000 Kč spočívá v neuhrazeném nájemném za měsíc duben 2019 ve výši 10 000 Kč a měsíc květen 2019 taktéž ve výši 10 000 Kč. Dlužná částka ve výši 12 500 Kč pak představuje neuhrazené náklady na služby související s užíváním bytu. Vyúčtování

Nahrávám...
Nahrávám...