dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor vylučovací žaloby

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5.1
Vzor vylučovací žaloby

JUDr. Jolana Maršíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor vylučovací žaloby

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Sp. zn. KSHK 42 INS 45/2008

(Nutno uvést spisovou značku, pod kterou je vedeno insolvenční řízení.)

Žalobce: Jaroslav Vlastník, bytem Hořejší 15, 500 04 Hradec Králové

(Žalobcem je osoba, která tvrdí, že má k předmětu řízení vlastnické právo nebo jiné právo, jež vylučuje soupis předmětu řízení do majetkové podstaty.)

Žalovaný: JUDr. Jan Šetrný, advokát se sídlem Krátká 220, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužníka Dlužnická obchodní, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 315, 500 01 Hradec Králové, IČ: 123456789

(Žalovaným je vždy pouze insolvenční správce.)

Věc: žaloba za vyloučení motorového vozidla z majetkové podstaty

(Předmětem řízení je věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota sepsaná do majetkové podstaty.)

I.

Žalobce je vlastníkem motorového vozidla Škoda Felicia, výr. č. WF0AXXPMC4A494527, státní poznávací značky 1H1 1555, a to na základě kupní smlouvy uzavřené s dlužníkem dne 17. 1. 2008.

(zdůvodnit aktivní věcnou legitimaci žalobce k vedení sporu o vyloučení z majetkové podstaty, nejčastěji vlastnické právo žalobce)

Důkazy: kupní smlouva uzavřená dne 17. 1. 2008

II.

Insolvenční správce dne 15. 6. 2008 sepsal shora uvedené vozidlo do majetkové podstaty dlužníka, a to pod pořadovou položkou 159 s tím, že se jedná o majetek dlužníka, a o tomto soupisu vyrozuměl žalobce přípisem ze dne 18. 6. 2008, který byl žalobci doručen dne 25. 6. 2008. Žaloba je podávána ve stanovené 30denní lhůtě.

(Zde uvést skutkové okolnosti týkající se soupisu předmětu řízení do majetkové podstaty. Lhůta pro podání žaloby je hmotněprávní, tedy poslední den lhůty musí být doručena insolvenčnímu soudu,

Nahrávám...
Nahrávám...