dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba ručitele proti dlužníkovi (uplatnění regresu) - dle § 2024 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.7
Vzor s výkladem – Žaloba ručitele proti dlužníkovi (uplatnění regresu) – dle § 2024 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14

Praha 1

V Praze dne 28. 9. 2015

Žalobce:Josef Kolísek

narozen 14. 5. 1965

trvale bytem Kostkova 6, Praha 4, PSČ 140 00

Žalovaná:Jolana Hájková

narozená 13. 9. 1970

trvale bytem Osadní 78, Praha 7, PSČ 170 00

Žaloba o zaplacení částky 20.000 Kč s příslušenstvím s návrhem na vydání platebního rozkazu

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu.

Dvojmo

Přílohy: podle textu

I.

Dne 24. 8. 2014 uzavřela žalovaná s Jaroslavem Kohoutem, nar. 14. 5. 1970, bytem Kladská 45, Brno--město, smlouvu o zápůjčce na částku 50.000 Kč. Žalovaná se zavázala tuto zápůjčku uhradit svému věřiteli do 20. 4. 2015. Za úhradu dluhu žalované jsem se jejímu věřiteli zaručil na základě písemného prohlášení ze dne 24. 8. 2014.

Důkazy:

  • - smlouva o zápůjčce ze dne 24. 8. 2014,
  • - prohlášení ručitele ze dne 24. 8. 2014.

II.

Žalovaná svůj dluh ze smlouvy o půjčce ve lhůtě splatnosti splnila pouze částečně, a to tak, že uhradila svému věřiteli částku ve výši 30.000 Kč. Zbylou částku i přes několik písemných výzev věřitele neuhradila. Z tohoto důvodu mne Jaroslav Kohout dne 20. 6. 2015 písemně vyzval jako ručitele k úhradě zbývající výše dluhu. Proto jsem Jaroslavu Kohoutovi dne 30. 6. 2015 předal částku ve výši 20.000 Kč. O úhradě dluhu mi Jaroslav Kohout vydal písemné potvrzení.

Důkazy:

  • - výzva Jaroslava Kohouta k úhradě dluhu adresovaná žalobkyní (ze dne 30. 4. 2015),
  • - výzva Jaroslava Kohouta k úhradě ručitelského závazku (ze dne 20. 6. 2015),
  • - výslechem Jaroslava Kohouta, bytem Kladská 45, Brno-město.

III.

Dne 3. 7. 2015 jsem žalovanou písemně vyzval, aby mi v souladu s § 2024 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahradila plnění, které jsem jako ručitel poskytl Jaroslavu Kohoutovi. Žalovaná však na moji výzvu nereagovala a svůj dluh v přiměřené lhůtě neuhradila. Za přiměřenou lhůtu považuji v tomto případě lhůtu 4 dnů.

Důkaz:

  • - výzva žalobce k úhradě dluhu (ze dne 3. 7. 2015).

IV.

Žalobce proto navrhuje, aby soud vydal tento

platební rozkaz:

Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku 20.000 Kč spolu s

Nahrávám...
Nahrávám...