dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba na úhradu jednorázové smluvní pokuty dle § 2048 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18.1
Vzor s výkladem - Žaloba na úhradu jednorázové smluvní pokuty dle § 2048 NOZ

Vzor s výkladem - Žaloba na úhradu jednorázové smluvní pokuty podle § 2048 NOZ

 

Žaloba na úhradu jednorázové smluvní pokuty podle § 2048 NOZ

 

Obvodní soud pro Prahu 7

Ovocný trh 14

110 00 Praha 1

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Žalobce: Josef Kolísko

r. č. 650514/7865

trvale bytem Kostičkova 6, Praha 4

 

Žalovaná: Johana Hejlová

r. č. 705913/4490

bytem Praha 7, Osadní 78

 

 

Žaloba o zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč s návrhem na vydání platebního rozkazu

 

d v o j m o

 

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu.

 

Přílohy: podle textu

 

Článek I

 

Dne .................... uzavřela žalovaná s žalobcem smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na jejímž základě se smluvní strany dohodly na uzavření kupní smlouvy na prodej osobního automobilu zn. Škoda Octavia, výr. č. 456765434, rok výroby 2003, PSZ 34A2345, který je ve vlastnictví žalobce. Ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní bylo dohodnuto, že podmínkou uzavření kupní smlouvy je, že kupující složí kupní cenu za osobní automobil ve výši 360.000 Kč do advokátní úschovy JUDr. Naděždy Kovačicové, advokátky se sídlem Prostějovská 45, Praha 1, ev. č. ČAK 7659, a to do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. O tom byla mezi žalobcem a žalovanou a advokátkou JUDr. Naděždou Kovačicovou uzavřena smlouva o advokátní úschově. Kupní smlouva na osobní automobil pak měla být uzavřena mezi žalobcem a žalovanou do 10 dnů ode dne složení kupní ceny do advokátní úschovy.

 

K zajištění dodržení povinnosti žalované k úhradě kupní ceny do advokátní úschovy byla sjednána smluvní pokuta ve výši 20.000 Kč, kterou by byla žalovaná povinna uhradit žalobci v případě, že by svůj závazek nedodržela - viz článek V smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

Důkaz:

- smlouva o smlouvě budoucí kupní ze dne ....................

 

Článek II

 

Žalovaná svůj závazek k úhradě kupní ceny nedodržela a kupní cenu řádně a včas do advokátní úschovy nesložila, a to i přesto, že byla k dodržení tohoto svého závazku žalobcem písemně vyzvána. Žalovaná žalobci pouze několikrát zopakovala, že si koupi rozmyslela a že v současné chvíli nedisponuje

Nahrávám...
Nahrávám...