dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o uspokojení pohledávky věřitele ručitelem dle § 2021 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.4
Vzor s výkladem - Žádost o uspokojení pohledávky věřitele ručitelem dle § 2021 NOZ

Vzor s výkladem - Žádost o uspokojení pohledávky věřitele ručitelem podle § 2021 NOZ

 

Josef Koudelka

Koníčkova 17

460 14 Liberec

 

 

V Liberci dne ....................

 

 

Žádost o uspokojení pohledávky

 

 

Dne 2. 2. 2014 jste se písemně zavázal, že uspokojíte moji pohledávku z titulu smlouvy o zápůjčce na částku 100.000 Kč ze dne 2. 2. 2014 uzavřené mezi mnou jako věřitelem a panem Josefem Nenapravitelným, r. č. 451212/4567, trvale bytem Vykuků 6, Praha 1, jako dlužníkem, a to v případě, že pan Josef Nenapravitelný svůj dluh z výše uvedené smlouvy o půjčce do 12. 3. 2014 neuhradí.

 

Sděluji Vám tímto, že pan Josef Nenapravitelný uhradil na výše uvedený dluh dne 20. 3. 2014 částku

Nahrávám...
Nahrávám...