dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor s výkladem - Prohlášení o prominutí dluhu dle § 1995 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.38.2
Vzor s výkladem – Prohlášení o prominutí dluhu dle § 1995 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

PROHLÁŠENÍ O PROMINUTÍ DLUHU

Já, níže podepsaný

Jaroslav Novák

narozen 12. 2. 1945

bytem Kladenská 17, Řevničov

tímto prohlašuji,

že ve smyslu § 1995 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, promíjím Petru Dostálovi, nar. 2. 12. 1980, bytem Koutného 12, Kladno, jeho dluh plynoucí ze zápůjčky ve výši 50.000 Kč, kterou jsem mu dne 15. 5. 2014 poskytl. Prohlašuji tímto, že dluh ze zápůjčky promíjím Petru Dostálovi v plné výši

Nahrávám...
Nahrávám...