dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Jednostranný zápočet více vzájemných pohledávek dle § 1982 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.4
Vzor s výkladem - Jednostranný zápočet více vzájemných pohledávek dle § 1982 NOZ

Vzor s výkladem - Jednostranný zápočet více vzájemných pohledávek podle § 1982 NOZ

 

AVISO, s.r.o.

Koutského 17

150 00 Praha 5

 

 

V Praze dne ....................

 

 

Oznámení o započtení vzájemných pohledávek

 

 

Vážení obchodní partneři,

 

 

na základě údajů v našem účetnictví jsme zjistili, že naše společnosti vůči sobě registrují následující vzájemné pohledávky:

 

Pohledávky společnosti AVISO, s.r.o. vůči naší společnosti:

- faktura č. 155/2014 ze dne .................... splatná dne .................... vydaná za reklamní činnost na částku 15.200 Kč včetně DPH,

- faktura č. 172/2014 ze dne .................... splatná dne .................... vydaná za zpracování reklamních návrhů na částku 25.300 Kč včetně DPH.

 

Pohledávky naší společnosti vůči společnosti AVISO, s.r.o.:

- faktura č. 23/14 ze dne.................... splatná dne .................... vydaná za dodávku náhradních dílů ke kopírovacímu stroji zn. RICOH na částku 25.200 Kč včetně DPH,

- faktura č. 55/14 ze dne .................... splatná dne .................... vydaná za údržbu kopírovacího stroje č. 1555555 zn. RICOH na částku 6.600 Kč včetně DPH.

 

Tímto vám oznamujeme, že započítáváme naše výše uvedené pohledávky vůči vaší společnosti v celkovém součtu 31.800 Kč (námi vystavené faktury č. 23/14 a 55/14) vůči vašemu nároku na úhradu faktur č. 155/2014 a č. 172/2014, přičemž náš závazek z faktury č. 155/2014 znějící na částku 15.200 Kč zaniká zcela a závazek z faktury č. 172/2014 zaniká do části 16.600 Kč.

 

Doplatek na fakturu č. 172/2014 ve výši 8.700 Kč uhradíme do dvou dnů ode dne odeslání tohoto oznámení na váš účet uvedený na fakturách.

 

 

S pozdravem

 

 

 

.....................................................

Zdeněk Novák - jednatel

KOPA, s.r.o.

Kounická 11

130 00 Praha 3

 

 

 

Výklad:

 

Započtení dohodou vzniká na základě vzájemné dohody smluvních stran - započtení dohodou je dvoustranným právním úkonem, v němž se smluvní strany dohodnou na vzájemném započtení pohledávek - jedna pohledávka se započítává vůči druhé pohledávce a současně druhá pohledávka proti první. K započtení

Nahrávám...
Nahrávám...