dnes je 28.2.2024

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zániku závazku dle § 1981 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.37.1
Vzor s výkladem – Dohoda o zániku závazku dle § 1981 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Jaroslav Novák

narozen 12. 2. 1945

bytem Kladenská 17, Řevničov

(dále jen "prodávající")

a

Petr Dostál

narozen 2. 12. 1980

bytem Koutného 12, Kladno

(dále jen "kupující")

(prodávající a kupující dále také společně jako "smluvní strany" a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), níže uvedenou

dohodu o zániku závazku

(dále jen "dohoda"):

1. Smluvní strany konstatují, že spolu dne 20. 1. 2015 uzavřely písemnou kupní smlouvu na prodej motorové pily zn. Simons, výr. č. 1525, a to za částku 10.000 Kč (dále je "kupní smlouva"). Motorová pila měla být předána kupujícímu dne 23. 1. 2015 v 16.00 hod oproti předání kupní ceny.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní smlouva mezi nimi se k dnešnímu ke dni podpisu této dohody zrušuje. Zároveň smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky z kupní smlouvy, respektive z titulu jejího zrušení, jsou mezi nimi řádně vypořádány a že si nedluží ničeho.

3. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá

Nahrávám...
Nahrávám...