dnes je 21.2.2024

Input:

Výkon rozhodnutí v exekuci

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.8
Výkon rozhodnutí v exekuci

Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková

Existuje-li pravomocné rozhodnutí soudu, je možné jej vykonat vůči tomu, kdo je uznán povinným u soudu. Toto řízení se nazývá řízení exekuční.

Exekuce se provádí pouze na návrh. Ten, kdo návrh podává, se nazývá oprávněný a ten, vůči němuž návrh směřuje, se nazývá povinný.

Od novely exekučního řádu účinné od 1. listopadu 2009, která měla za cíl zjednodušit a zpřehlednit exekuční řízení, je nutné směřovat návrh na nařízení exekuce přímo exekutorovi, oprávněný se tedy již neobrací na soud. Následně exekutor požádá exekuční soud o pověření provedením exekuce k vymožení konkrétního plnění. Soud poté nařídí exekuci a pověří exekutora jejím provedením. I pro nařízení exekuce musí existovat tzv. titul, tedy stejný

Nahrávám...
Nahrávám...