dnes je 18.5.2024

Input:

Soudní poplatek za řízení

3.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1.1
Soudní poplatek za řízení

JUDr. Jolana Maršíková

Výše soudního poplatku za řízení

Od účinnosti novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dale jen "SoudP“), provedené zákonem č. 218/2011 Sb. ke dni 1. 9. 2011, je insolvenční řízení zpoplatněno. Soudní poplatek za insolvenční řízení činí podle položky 4 písm. c) sazebníku soudních poplatků 2 000 Kč.

Poplatník

Poplatníkem tohoto soudního poplatku je insolvenční navrhovatel odlišný od dlužníka (navrhující věřitel); dlužník a insolvenční správce jsou od povinnosti platit soudní poplatek v insolvenčním řízení ze zákona osvobození [§ 11 odst. 2 písm. r) SoudP].

Poplatková povinnost se vztahuje i na insolvenčního navrhovatele – zaměstnance dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích; § 108 IZ zprošťuje navrhovatele s pracovněprávním nárokem toliko povinnosti platit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nikoli povinnosti hradit soudní poplatek (problematiku osvobození od placení soudního poplatku upravuje § 11 odst. 2 SoudP, který obsahuje taxativní výčet osoby od této povinnosti osvobozených, mezi nimiž insolvenční navrhovatelé uvedeni nejsou).

K tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 79 INS 10350/2012, 1 VSPH 781/2012-A ze dne 19. 6. 2012 uveřejněné pod č. 43/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek s právní větou: Poplatníkem soudního poplatku za insolvenční řízení před soudem prvního stupně je i insolvenční navrhovatel – zaměstnanec dlužníka,

Nahrávám...
Nahrávám...