dnes je 17.7.2024

Input:

Předžalobní výzva dlužníkovi - VZOR

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.0.8 Předžalobní výzva dlužníkovi – VZOR

Mgr. Adriana Kvítková

Zde si můžete vzor stáhnout ve formátu rtf.

Takzvané předžalobní výzvy je možné podle komentářové literatury využít všude, kde je adresát zastižen, a to jakýmkoliv způsobem (e-mailem, dopisem, osobně atd.), důležité je, aby se výzva dostala do sféry dispozice dlužníka a dlužník měl možnost se s jejím obsahem seznámit.

Lze se však setkat i s názory, podle kterých by forma „obyčejného e-mailu” neopatřeného například ani zaručeným elektronickým podpisem, nemusela vyhovovat. Vzhledem k tomu, že doručení předžalobní výzvy má vliv mimo jiné na přiznání náhrady nákladů v případném soudním řízení, doporučujeme volit takový způsob doručení, kde bude existovat doklad o odeslání zásilky, případně i o jejím doručení, tj. zejména doporučený dopis (eventuálně i s dodejkou).

Vzor
Vzor předžalobní výzvy

[jméno a příjmení vlastníka jednotky]

[adresa]

[adresa]

V ............................ dne ............................

Věc: Poslední výzva k úhradě dlužné částky před podáním žaloby

Vážený pane ………………...,

obracíme se na Vás jménem Společenství vlastníků ............................, IČ: ............................, se sídlem: ............................ (dále jen „Společenství”), jehož jste členem, neboť jste vlastníkem bytové / nebytové jednotky č. ............................, nacházející se v budově č. p. ............................, která se nachází na pozemku parc. č. ............................, vše v katastrálním území ............................, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro ............................, katastrální pracoviště ............................, na LV č. .................. (dále jen „Jednotka”).

Jako vlastník Jednotky jste povinen hradit Společenství příspěvky na správu domu a pozemku, zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním Jednotky, jakož i případné nedoplatky vyplývající z

Nahrávám...
Nahrávám...