dnes je 18.7.2024

Input:

Postoupení smlouvy

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1.2
Postoupení smlouvy

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Právní úprava postoupení smlouvy je obsažena v § 1895 až 1900 NOZ.

NOZ upravuje postoupení smlouvy, na základě které může kterákoliv strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě. Do účinnosti NOZ občanský ani obchodní zákoník neobsahoval úpravu postoupení smlouvy, a práva a povinnosti ze smlouvy se postupovaly kombinací postoupení pohledávek a převzetí závazků, což bylo v praxi zbytečně komplikované.

Podmínky postoupení

Podmínkou postoupení je, že:

  • s tím souhlasí postoupená strana, a

  • smlouva nebyla dosud splněna.

V případě, že má být plnění ze smlouvy trvající nebo pravidelně se opakující, pak je možné postoupit smlouvu pouze s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno.

Společnost Alfa, s. r. o. uzavřela smlouvu o nájmu prostoru určeného k podnikání se společností BETA, a. s., a to na dobu určitou do konce roku 2022. V uvedeném prostoru provozuje obchod s luxusním dětským zbožím. Společnosti Alfa, s. r. o. se ale v podnikání příliš nedaří, nájemné je příliš vysoké, a tak má zájem nájemní vztah ukončit. Smlouva jí ale toto neumožňuje. Společnost Alfa, s. r. o. našla zájemce o nájem prostor a požádala pronajímatele o souhlas s postoupením nájemní smlouvy na nového zájemce. Pronajímatel s postoupením souhlasil, a s účinky ke dni 1. 3. 2020 bylo postoupení smlouvy realizováno. Nový nájemce tak vstoupil s účinky od 1. 3. 2020 do nájemní smlouvy místo společnosti Alfa, s. r. o. Veškeré pohledávky a dluhy vzniklé před 1. 3. 2020 si vypořádají pronajímatel a Alfa, s. r. o. mezi sebou, neboť s postoupením smlouvy nedošlo k postoupení pohledávek a převzetí dluhů vzniklých před účinky postoupení (strany si toto nesjednaly).

V případě, že se postupuje smlouva pouze částečně, NOZ zakazuje, aby tím došlo ke zkrácení práva postoupeného z vedlejší doložky ve smlouvě, jako jsou zejména ujednání o podmínce, záloze, závdavku, smluvní pokutě, odstoupení od smlouvy a odstupném nebo o rozhodčí doložce.

Účinnost postoupení

Postoupení je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu, případně ode dne, na kterém se strany dohodnou. Pokud by postoupená strana souhlasila s postoupením smlouvy předem, pak bude postoupení smlouvy účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy jí postupník postoupení smlouvy prokáže. V praxi

Nahrávám...
Nahrávám...