dnes je 18.7.2024

Input:

Odměna a hotové výdaje znalce

28.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.2.1
Odměna a hotové výdaje znalce

Mgr. Ivana Mlejnková

Znalec ustanovený insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty má nárok na náhradu hotových výdajů a odměnu, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou § 168 odst. 2 písm. d) IZ.

Určení a schválení odměny znalce

Odměna znalce se řídí předpisy, které obecně upravují odměňování znalce při úkonech mimo soudní řízení – viz § 29 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 77/1993 Sb. (§ 154 odst. 1 IZ). Výši odměny znalce schvaluje věřitelský výbor, a pokud ji neschválí do 15 dnů od ustanovení znalce, schvaluje jeho odměnu insolvenční soud (§ 154 odst. 2 IZ). Zákon zvláštní úpravu ohledně opravného prostředku nestanoví, a proto ve smyslu § 7 IZ (přiměřená subsidiarita OSŘ) dovozujeme, že proti tomuto usnesení – stejně jako proti usnesení o znalečném dle § 139 OSŘ – je přípustné odvolání. (To ovšem znamená, že v případě schválení znalcovy odměny insolvenčním soudem je dána výrazně jiná situace než v případě jejího schválení věřitelským výborem, jež nijak přezkoumat nelze). Insolvenční soud usnesení o schválení odměny znalce doručí vyhláškou (§ 71 odst. 1 a 2 IZ) a zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru, ustanovenému znalci a s ohledem na uhrazovací povinnost zajištěných věřitelů stanovenou v § 157 odst. 1 IZ také těmto věřitelům.

Uspokojování odměny a hotových výdajů znalce

Jak řečeno, náhrada hotových výdajů a odměna znalce jsou pohledávkami za majetkovou podstatou – § 168 odst. 2 písm. d) IZ. Odměna znalce může být v režimu pohledávek za podstatou uspokojena až poté, co

Nahrávám...
Nahrávám...