dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2021

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.8.2.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2021

JUDr. Vladimíra Knoblochová

K tomu, aby vznikla ručiteli povinnost plnit závazek za dlužníka, je třeba, aby věřitel vyzval dlužníka k plnění a dlužník v přiměřené lhůtě dluh nesplni l. Výzva věřitele, aby dlužník plnil, musí být učiněna písemně.

Věřitel může vyzvat dlužníka až v okamžiku, kdy nastala splatnost dluhu a musí mu před uplatněním ručení poskytnout přiměřenou lhůtu k plnění. Co se rozumí přiměřenou lhůtou k plnění, bude záležet vždy na okolnostech případu. Posouzení přiměřenosti lhůty se bude odvíjet zejména od charakteru dluhu (zda jde o dluh peněžitý a v jaké výši, či o dluh nepeněžitý), od situace dlužníka apod.

Za výzvu k úhradě dluhu je možné považovat i zaslání faktury či podanou žalobu vůči dlužníkovi. V případě, že by věřitel bez předchozí výzvy podal proti dlužníkovi žalobu, nebude mít nárok na přiznání práva na náhradu nákladů soudního řízení.

Zákon

Nahrávám...
Nahrávám...