dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2007

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.7.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2007

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě závazku s tzv. dělitelným plněním může nastat i částečná nemožnost plnění. Pro posouzení, zda nastal zánik závazku v celém rozsahu či jen částečně, je podstatné, zda z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při jejím uzavření znám, vyplývá, že plnění zbytku nemá pro věřitele význam. V případě, že by plnění zbytku nemělo pro věřitele význam (a vyplývalo to z povahy závazku či účelu smlouvy), pak dochází k úplnému zániku závazku. Pokud tomu tak není, zaniká závazek jen co do části, u níž nastala nemožnost plnění.

Dosavadní právní úprava obsažená v § 575 odst. 3 ObčZ byla postavena na podobném principu, nicméně obsahovala jednu významnou odlišnost. Podle dosavadní právní úpravy totiž buď zanikl závazek zcela (plnění zbytku nemělo pro věřitele hospodářský význam) nebo sice zčásti, ale věřiteli vzniklo současně právo odstoupit od smlouvy ohledně zbývajícího (možného) plnění. Toto právo již nově zákon věřiteli výslovně nepřiznává.

Příklad


Společnost Alfa s.r.o. uzavřela se společností Beta a.s. kupní smlouvu, na jejímž základě se zavázala převést na

Nahrávám...
Nahrávám...