dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1984

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.2.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1984

Mgr. Pavla Krejčí

K odst. 1

Ustanovení se týká takzvaných solidárních dluhů, z nichž je společně a nerozdílně zavázáno více dlužníků (§ 1872 a násl. NOZ). Pokud je několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel tedy může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

Ustanovení je výjimkou z pravidla, že kompenzační projev musí vždy učinit pouze dlužník.

Pokud dlužník dluží společně a nerozdílně, může proti věřiteli započíst pohledávku svého spoludlužníka, ovšem jen do výše podílu spoludlužníka na společném dluhu.

Nahrávám...
Nahrávám...