dnes je 18.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1957

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.6.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1957

JUDr. Vladimíra Knoblochová

U peněžitého dluhu stanoví zákon obecně princip donosnosti dluhu. Dlužník musí peněžitý dluh splnit v místě bydliště či sídla věřitele, nedohodnou-li se strany jinak. To se samozřejmě týká pouze hotovostních plateb, pro bezhotovostní platby platí něco jiného. V případě, že dlužník plní peněžitý dluh prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (např. banky), je dluh splněn připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb věřitele (tj. nikoliv přímo na účet věřitele, ale na účet např. banky, která pro věřitele vede jeho bankovní účet). Na to je třeba vždy pamatovat při odesílání platby, neboť zpravidla (nejde-li o převod v rámci jedné banky) nestačí odeslat platbu v den splatnosti. V této souvislosti upozorňujeme, že právní úprava regulace platebního styku je obsažena v

Nahrávám...
Nahrávám...