dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1951

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.5.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1951

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V případě, že dlužník poskytne plnění osobě, která předloží potvrzení věřitele o přijetí plnění (tedy věřitelem vydanou kvitanci) nebo předloží potvrzení o tom, že je oprávněna plnění přijmout, má takové plnění stejné účinky, jako kdyby dlužník plnil přímo věřiteli.

Pokud tedy třetí osoba předloží dlužníkovi kvitanci vystavenou věřitelem (případně potvrzení o tom, že je oprávněna plnění přijmout – dle našeho názoru půjde v takovém případě de facto o předložení plné moci) a dlužník jí v důsledku toho dlužné plnění předá, dojde ke splnění dluhu vůči věřiteli. To platí i v případě, že by tato třetí osoba, která dluh pro věřitele převzala, nakonec plnění věřiteli nepředala. V takovém případě by se věřitel nemohl po dlužníkovi domáhat splnění dluhu a musel by se domáhat vydání plnění vůči této třetí osobě.

Výše uvedené neplatí pouze v případě, že by dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení předložil, není oprávněn plnění přijmout.

Příklad


Dlužník dluží

Nahrávám...
Nahrávám...