dnes je 14.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1907

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.2.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1907

JUDr. Vladimíra Knoblochová

S ohledem na akcesorickou povahu zajištění zásadně platí, že se zánikem hlavního závazku zaniká i jeho zajištění. Proto občanský zákoník obsahuje zvláštní právní úpravu pro zajištění práv, která jsou předmětem novace nebo narovnání. U narovnání jde přitom o "novinku“, neboť dosavadní právní úprava neobsahovala pro narovnání (na rozdíl od privativní novace) úpravu zajištění nového závazku. Z tohoto důvodu Nejvyšší soud ČR dovodil, že "v případě zániku původního závazku narovnáním zaniká rovněž jeho zajištění ručením, které se na nově vzniklý závazek, jenž nahradil závazek původní, nevztahuje“.

Zajištění tedy v případě novace či narovnání nezaniká a vztahuje se i na práva, která vzniknou z titulu uzavřené dohody o narovnání či novace. Pokud by měl být nově vzniklý závazek zajištěn v plném rozsahu, pak by bylo zapotřebí souhlasu (přistoupení) osoby, která zajištění poskytla, neboť nový závazek může mít jiný obsah než závazek původní. Pokud osoba poskytující zajištění k novaci

Nahrávám...
Nahrávám...