dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1887 - Postoupení souboru pohledávek

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.6.1.1.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1887 - Postoupení souboru pohledávek

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zákon nově výslovně upravuje i možnost postoupení souboru pohledávek, tzv. globální cesi, byť ji judikatura podle dosavadní právní úpravy rovněž připouštěla. Soubor pohledávek mohou tvořit nejen pohledávky současné, ale i budoucí, přičemž soubor pohledávek musí být dostatečně určitě vymezen. Zejména půjde o pohledávky určitého druhu, které vznikají věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu. K dostatečně určitému vymezení souboru pohledávek tedy bude podle našeho názoru postačovat, že budou pohledávky vymezeny druhově, dobou, po kterou vznikají a smlouvou, na základě které vznikají. Typickým případem bude např. postoupení všech pohledávek z rámcové smlouvy o úvěru, na jejímž základě bude dlužník od věřitele čerpat úvěr.

Judikát


Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 1433/2006, ze dne 20. června 2007
Požadavek určitosti smlouvy o postoupení pohledávek je naplněn též v případě, je-li souhrn postupovaných pohledávek označen osobou dlužníka a právním důvodem jejich vzniku (např. odkazem na příslušnou smlouvu, s tím, že se postupují všechny pohledávky z této smlouvy), aniž by postupované pohledávky musely být v postupní smlouvě výslovně jednotlivě identifikovány.

Judikát


Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 4658/2009,

Nahrávám...
Nahrávám...