dnes je 18.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1774

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.6.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1774

Mgr. Pavla Krejčí

Porušení podmínek veřejné soutěže

Vyhlašovatel by si měl při vyhlašování veřejné soutěže uvědomit, že podmínkami, které jsou uvedeny ve výzvě, jíž je veřejná soutěž vyhlašována, nejsou vázáni pouze její účastníci, ale také sám vyhlašovatel. V případě, že vyhlašovatel poruší podmínky veřejné soutěže, mohli by se její účastníci domáhat náhrady způsobené škody.

Příklad


Vyhlašovatel vyhlásil veřejnou soutěž za účelem zpracování architektonické studie budovy, kterou zamýšlí stavět. Ve výzvě, kterou byla veřejná soutěž vyhlášena, definoval závazné podmínky, jak má budova vypadat (její účel, počet pater apod.). Nakonec však vyhlásil za vítěze veřejné soutěže účastníka, jehož architektonický návrh zadaným podmínkám neodpovídal.

Vysvětlení k příkladu


Protože vyhlašovatel porušil

Nahrávám...
Nahrávám...