dnes je 17.7.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1731

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1731

Mgr. Pavla Krejčí

[Návrh smlouvy – nabídka]

Komentované ustanovení obsahuje základní právní úpravu týkající se oferty – nabídky na uzavření smlouvy. Blíže je pak nabídka definována v § 1732.

Nabídku na uzavření smlouvy činí navrhovatel – oferent. Osoba oferenta musí být z nabídky zřejmá.

Kromě osoby oferenta musí z nabídky vyplývat též úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, vůči níž nabídka směřuje. Výjimečně může nabídka být směřována vůči nekonkrétní osobě, pokud s takovou situací zákon počítá (veřejná nabídka § 1780).

Na druhou stranu, důvodová zpráva k NOZ uvádí, že právní úprava ustupuje od podmínky, že "nabídka může být učiněna i vůči neurčitým osobám (typicky se tímto způsobem uzavírají např. smlouvy při parkování aut za úplatu na parkovišti)"1. S tímto se však zcela neztotožňujeme, jelikož komentované ustanovení požaduje, aby nabídka směřovala vůči určité osobě. Případ, kdy projev vůle směřuje vůči neurčitému okruhu osob, je řešen podle

Nahrávám...
Nahrávám...