dnes je 18.7.2024

Input:

258/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2010

č. 258/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2010
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. srpna 1995,
kterým se provádí občanský zákoník
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
174/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 5, § 6
Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku:
§ 1
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
(k § 434 odst. 1)
Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5000 Kč.
§ 2
Průměrný výdělek
(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2)
(1)  Průměrným výdělkem se rozumí průměrný výdělek zjišťovaný podle zvláštního zákona1) pro pracovněprávní účely.
(2)  Nelze-li průměrný výdělek určit podle odstavce 1, vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového přiznání.
§ 3
Přiměřené náklady spojené s pohřbem
(k § 449 odst. 2)
Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle pracovněprávních předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání; to platí i o výši náhrady nákladů na zřízení pomníku nebo desky.2
§ 4
Věc větší hodnoty
(k § 656 odst. 2)
Věcí větší hodnoty je věc, jejíž cena ke dni uzavření smlouvy o opravě nebo úpravě věci přesahuje částku 3000 Kč.
§ 5
Drobné opravy bytu
(k § 687 odst. 3)
(1)  Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.
(2)  Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:
a)  opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
b)  opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
c)  výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech,
d)  výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
e)  opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
f)  opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody.
(3)  Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení
Nahrávám...
Nahrávám...