dnes je 14.6.2024

Input:

Zástupce věřitelů

15.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3
Zástupce věřitelů

Mgr. Tomáš Braun

Povinnost ustanovit zástupce věřitelů

Podle § 68 odst. 1 IZnení-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka. Jinak řečeno, je-li přihlášených věřitelů méně než 50 nebo je-li způsobem řešení úpadku nepatrný konkurs nebo oddlužení (viz § 56 odst. 1 a 3 IZ a část Věřitelský výbor ), mají věřitelé (schůze věřitelů) na výběr, jestli zvolí věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů.

Postavení zástupce věřitelů

Zástupce věřitelů má obdobná práva a povinnosti jako věřitelský výbor – podle § 68 odst. 2 IZ totiž platí ustanovení o věřitelském výboru pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Jmenování zástupce věřitelů insolvenčním soudem

Podle § 68 odst. 2 věty druhé IZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 zástupce věřitelů a jeho náhradník nemohli být jmenováni insolvenčním soudem. Insolvenční soud proto nesměl aplikovat např. § 61 odst. 1 IZ (viz část Prozatímní věřitelský výbor) a jmenovat "prozatímního" zástupce věřitelů. Novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., jenž nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2014, bylo vypuštěno ustanovení § 68 odst. 2 věty druhé IZ, čímž se insolvenčnímu soudu otevřela možnost jmenovat zástupce věřitelů za podmínek obdobných těm, jež mu dovolují jmenovat prozatímní věřitelský výbor.

Odvolání zástupce věřitelů

Insolvenční soud je obdobně jako v případě věřitelského výboru (viz část Odvolání věřitelského výboru) oprávněn na návrh nebo i bez návrhu z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo

Nahrávám...
Nahrávám...