dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor žaloby z popření vykonatelné pohledávky

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.1
Vzor žaloby z popření vykonatelné pohledávky

JUDr. Jolana Maršíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor žaloby z popření vykonatelné pohledávky

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Sp. zn. KSHK 42 INS 45/2008

(Nutno uvést spisovou značku, pod kterou je vedeno insolvenční řízení.)

Žalobce: JUDr. Jan Šetrný, advokát se sídlem Krátká 220, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužníka Dlužnická obchodní, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 315, 500 01 Hradec Králové, IČ: 123456789

(Žalobcem je popírající insolvenční správce, případně popírající dlužník v případech, kdy má popření pohledávky dlužníkem účinky.)

Žalovaný: Josef Novotný, bytem Polní 130, 500 04 Hradec Králové

(Žalovaný je nositel popřené vykonatelné pohledávky.)

Věc: žaloba na popření pohledávky ve výši 100 000 Kč

(Předmětem řízení je pohledávka nebo její část, která byla při přezkumném jednání popřena.)

I.

Žalovaný uplatnil svou pohledávku ve výši 100 000 Kč za dlužníkem Dlužnická obchodní, spol. s r. o. v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. 42 INS 45/2008 přihláškou ze dne 20. 2. 2008.

Pohledávka žalovaného vznikla v důsledku nezaplacené kupní ceny, když žalovaný na základě kupní smlouvy ze dne 2. 5. 2003 dodal dlužníkovi dne 10. 5. 2003 smluvené plnění a jeho cenu vyúčtoval daňovým dokladem č. 336699 ze dne 12. 5. 2003.

Pohledávka byla žalovanému přiznána platebním rozkazem čj. 1 Ro 365/2005-14 ze dne 15. 11. 2005, platební rozkaz nabyl právní moci dne 10. 12. 2005.

(vylíčit důvod pohledávky – skutečnosti na kterých se pohledávka zakládá)

Důkazy: přihláška pohledávky včetně připojených listin (kupní smlouva, dodací list, daňový doklad, platební rozkaz) – viz insolvenční spis

II.

Při přezkumném jednání byla pohledávka co do důvodu žalobcem popřena

Nahrávám...
Nahrávám...