dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor žaloby o určení popřené nevykonatelné pohledávky

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.1
Vzor žaloby o určení popřené nevykonatelné pohledávky

JUDr. Jolana Maršíková

VZOR KE STAŽENÍ

Vzor žaloby o určení popřené nevykonatelné pohledávky

Krajský soud v Hradci Králové

Československé armády 218

502 08 Hradec Králové

(adresováno insolvenčnímu soudu)

Sp. zn. KSHK 42 INS 45/2008

(Nutno uvést spisovou značku, pod kterou je vedeno insolvenční řízení.)

Žalobce: Josef Novotný, bytem Polní 130, 500 04 Hradec Králové

(Žalobcem je nositel popřené nevykonatelné pohledávky.)

Žalovaný: JUDr. Jan Šetrný, advokát se sídlem Krátká 220, 500 02 Hradec Králové, jako insolvenční správce dlužníka Dlužnická obchodní, spol. s r. o., se sídlem Dlouhá 315, 500 01 Hradec Králové, IČ: 123456789

(Žalovaným je popírající insolvenční správce, případně popírající dlužník v případech, kdy má popření pohledávky dlužníkem účinky.)

Věc: žaloba o určení pohledávky ve výši 100 000 Kč

(Předmětem řízení je pohledávka nebo její část, která byla při přezkumném jednání popřena.)

I.

Žalobce uplatnil svou pohledávku ve výši 100 000 Kč za dlužníkem Dlužnická obchodní, spol. s r. o. v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSHK 42 INS 45/2008 přihláškou ze dne 20. 2. 2008.

Pohledávka žalobce vznikla v důsledku nezaplacení kupní ceny, když žalobce na základě kupní smlouvy ze dne 2. 5. 2003 dodal dlužníkovi dne 10. 5. 2003 smluvené plnění a jeho cenu vyúčtoval daňovým dokladem č. 336699 ze dne 12. 5. 2003.

(vylíčit důvod pohledávky – skutečnosti, na kterých se pohledávka zakládá)

Důkazy: přihláška pohledávky včetně

Nahrávám...
Nahrávám...