dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství

10.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.8.2.4
Vzor – Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Pavla Krejčí

Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství

Manžel:

Mgr. Martin Procházka,

nar. 5. 8. 1972

r. č. 720805/5555

trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

(dále jen "Manžel")

Manželka:

Ing. Jaroslava Procházková

nar. 28. 11. 1975

r. č. 725628/6666

trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov

(dále jen "Manželka")

(oba dohromady dále též jen "Manželé" nebo "Účastníci této Smlouvy")

uzavírají tuto Smlouvu manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství (dále jen "Smlouva") jako podmínky pro rozvod manželství účastníků v souladu s ustanovením § 757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen "NOZ").

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Účastníci této Smlouvy shodně prohlašují, že mají zájem se dohodnout na úplném vypořádání vzájemných majetkových vztahů, tedy na vypořádání společného jmění manželů, a práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu podle platné právní úpravy.

II.
Manželství a rozvod

2.1 Manželé uzavřeli manželství dne ......... v Praze ...........

2.2 Poslední společné bydliště Manželů bylo na adrese Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

2.3 Manželé se dohodli na tom, že bezprostředně po podpisu této Smlouvy se Manžel ve smyslu § 757 odst. 1 NOZ připojí k návrhu na rozvod manželství, který podala Manželka, když řízení probíhá u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 3 C 95/2020, aby tak byly splněny podmínky pro takzvaný nesporný rozvod.

2.4 Předmětem této Smlouvy je úplné vypořádání všech vzájemných majetkových vztahů Manželů, vyplývajících z jejich společného jmění manželů a úprava práv a povinností jejich společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství.

III.
Vypořádání společného jmění manželů (vzájemných majetkových vztahů)

A. Podíl v bytovém družstvu

3.A.1 Ke dni podpisu této Smlouvy jsou Manželé společnými členy v Bytovém družstvu nám. Míru 6, IČO 222 22 222, se sídlem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - Smíchov, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 7777 (dále jen “Družstvo“).

3.A.2 S podílem v Družstvu je spojen nájem družstevního bytu ev. č. 6 ve třetím podlaží domu č. p. 159, který je součástí pozemku p. č. 140/31 to vše v k. ú. Smíchov, obec Praha, okres. Hl. město Praha o velikosti cca 65,2 m2, skládajícího se ze 3 pokojů, kuchyně, předsíně, WC, koupelny, spíže a lodžie (dále jen “Družstevní byt“)

3.A.3 Účastníci této Smlouvy dále shodně prohlašují, že v tomto Družstevním bytě byla umístěna jejich rodinná domácnost.

3.A.3 Manželé se dohodli na tom, že po rozvodu jejich manželství připadne podíl v Družstvu do výlučného vlastnictví Manželky.

B. Movité věci

3.B.1 Manželé se výslovně dohodli, že věci movité, které patřily do společného jmění manželů, a které zároveň tvořily vybavení rodinné domácnosti umístěné v Družstevním bytě (zejména 5 x vestavná skříň, vybavení kuchyně, obývacího pokoje, ložnice a dalšího pokoje, pračka Siemens, sušička Whirlpool, lednice Bosch, televizor Samsung), připadají po rozvodu jejich manželství do výlučného vlastnictví Manželky.

3.B.2 Manžel se pak právní mocí rozsudku o rozvodu manželství stává výlučným vlastníkem osobního automobilu značky FORD FOCUS, RZ: 1 A 8915, VIN: WF6SSXGCDSAG15299, rok první registrace 2011 (dále jen "Auto"). S ohledem na skutečnost, že Auto je v Centrálním registru vozidel registrováno na Manželku, provedou Manželé po rozvodu manželství jeho přeregistraci na Manžela.

3.B.3 Ostatní movité věci, které netvořily vybavení rodinné domácnosti umístěné v Družstevním bytě a patřily do společného jmění manželů ke dni podpisu této

Nahrávám...
Nahrávám...