dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Vyrozumění postupitele ručiteli o postoupení pohledávky dle § 1883 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.6
Vzor s výkladem – Vyrozumění postupitele ručiteli o postoupení pohledávky dle § 1883 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Richard Javůrek

narozen 5. 7. 1978

Láskova 167

Praha 4

V Praze dne 13. března 2015

Vyrozumění o postoupení pohledávky

Vážený pane,

na základě smlouvy o dílo č. 58/2014 ze dne 2. 10. 2014 provedla naše obchodní společnost Votavovo truhlářství, spol. s r. o., IČO 33232876, se sídlem Koněvova 223, Praha 3, pro pana Jakuba Kudělku, nar. 4. 9. 1958, bytem Augustýnova 209, Praha 4 (dále jen "dlužník"), v období 2. 10. 2014 až 16. 10. 2014 truhlářské práce. Provedení těchto prací jsme vyúčtovali fakturou – daňovým dokladem č. 451/2014 ze dne 17. 10. 2014, splatným 31. 10. 2014, v částce 25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých) stanovené smlouvou o dílo (dále jen "pohledávka"). Dlužník dosud pohledávku neuhradil, a to ani přes opakované písemné upomínky. Jeho dluh tedy trvá v plné výši.

Pohledávka je zajištěna Vaším ručitelským prohlášením ze dne 17. 10. 2014, kterým jste ve smyslu § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") prohlásil, že pohledávku uhradíte, pokud nám ji neuhradí dlužník.

Naše společnost Votavovo truhlářství, spol. s r. o.,

Nahrávám...
Nahrávám...