dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Smluvní doložka o vyloučení započitatelnosti pohledávky

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.16.3
Vzor s výkladem - Smluvní doložka o vyloučení započitatelnosti pohledávky

Vzor s výkladem - Smluvní doložka o vyloučení započitatelnosti pohledávky

 

Smluvní strany se dohodly na tom, že dlužník není oprávněn vůči pohledávce věřitele vzniklé z titulu ................... uvedené v článku ........... této smlouvy uplatnit započtení jakékoliv své započitatelné pohledávky vůči věřiteli. Tento zákaz se vztahuje jak na pohledávky dlužníka vůči věřiteli, které existují ke dni uzavření této smlouvy, tak na pohledávky, které teprve po uzavření této smlouvy vzniknou. Započtení dohodou se tímto

Nahrávám...
Nahrávám...