dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Prokázání postoupení pohledávky postupníkem dle § 1882 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.5
Vzor s výkladem – Prokázání postoupení pohledávky postupníkem dle § 1882 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Pavel Janíček – prodej potravin

IČO 67768989

Arménská 109

Praha 10

V Praze dne 22. března. 2015

Prokázání postoupení pohledávky postupníkem ve smyslu § 1882 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ")

Vážený pane,

na základě kupní smlouvy ze dne 2. 12. 2014 Vám obchodní společnost LOL, spol. s r. o., IČO 58876546, se sídlem Vodičkova 35, Praha 1 (dále jen "postupitel"), dodala dne 5. 12. 2014 potravinářské zboží. Dodávku zboží vyúčtovala daňovým dokladem č. 2014/2889 ze dne 6. 12. 2014, splatným 20. 12. 2014, na částku 23.750 Kč (slovy dvacet tři tisíce sedm set padesát korun českých) (dále jen "pohledávka"). Pohledávku jste dosud neuhradil, a Váš dluh tak trvá v plné výši.

Dne 20. 3. 2015 uzavřel postupitel s naší obchodní společností VEČERKA, s.r.o., IČO 43376787, se sídlem Preslova 19, Praha 5, jako postupníkem smlouvu o postoupení pohledávky ve smyslu § 1879 NOZ (dále jen "smlouva o postoupení"). Na základě smlouvy o postoupení se naše obchodní společnost VEČERKA, s.r.o., stala Vaším věřitelem namísto postupitele.

Ve smyslu § 1882 a smlouvy o postoupení Vám tímto postoupení oznamujeme a současně prokazujeme k

Nahrávám...
Nahrávám...