dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Prohlášení ručitele dle § 2018 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.1
Vzor s výkladem - Prohlášení ručitele dle § 2018 NOZ

Vzor s výkladem - Prohlášení ručitele podle § 2018 NOZ

 

Prohlášení ručitele

ke smlouvě o zápůjčce

 

Dne 2. 2. 2014 spolu pan František Vodněrka, r. č. 450612/7896, trvale bytem Vokounova 23, Beroun, jako věřitel a pan Josef Nenapravitelný, r. č. 451212/4567, trvale bytem Vykuků 6, Praha 1, jako dlužník uzavřeli smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě pan František Vodněrka poskytl panu Josefu Nenapravitelnému jako zápůjčku částku ve výši 100.000 Kč. Mezi smluvními stranami byl sjednán úrok ze zapůjčené částky ve výši 10 % ročně. Zápůjčka je splatná dne 12. 3. 2008.

 

Já, Josef Koudelka, r. č. 550512/6789, trvale bytem Koníčkova 17, Liberec, tímto v souladu s § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, prohlašuji, že uspokojím pohledávku pana Františka Vodněrky v případě, že

Nahrávám...
Nahrávám...