dnes je 28.2.2024

Input:

Vzor s výkladem - Přípis dlužníka k vyloučení domněnky uznání zbytku dluhu při částečném plnění dle § 2054 odst. 2 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18.5
Vzor s výkladem – Přípis dlužníka k vyloučení domněnky uznání zbytku dluhu při částečném plnění dle § 2054 odst. 2 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

JAK, s. r. o.

Dobrá 7

Jaroměř

jednající jednatelem Josefem Fouskem

3KM s. r. o.

Vodní 457

602 00 Brno

Jaroměř 10. února 2015

Vážení obchodní přátelé,

dne 3. 2. 2015 jsme obdrželi Váš přípis, kterým nás vyzýváte k úhradě náhrady škody, která Vám vznikla vadným prováděním prací podle smlouvy o dílo, kterou naše společnosti uzavřely dne 12. 5. 2014 na provedení díla – opravy střechy na výrobním areálu Vaší společnosti nacházející se na adrese Palackého 10, Jaroměř.

Škoda měla vzniknout tím, že zateklo do prvního patra výše uvedené budovy, neboť námi vykonané práce nebyly kvalitně provedeny. Škodu jste vyčíslili na částku 200.000 Kč.

Dovolte, abychom Vám oznámili, že sice uznáváme, že vinou vadně provedené práce vznikla výše uvedená škoda, avšak rozporujeme její výši. Podle sdělení námi objednaného znalce činí škoda vzniklá na Vašem objektu maximálně částku 80.000

Nahrávám...
Nahrávám...