dnes je 18.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Potvrzení o částečném pozbytí platnosti dlužního úpisu dle § 1952 odst. 1 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.3
Vzor s výkladem - Potvrzení o částečném pozbytí platnosti dlužního úpisu dle § 1952 odst. 1 NOZ

Vzor s výkladem - Potvrzení o částečném pozbytí platnosti dlužního úpisu podle § 1952 odst. 1 NOZ

 

Potvrzení o částečném pozbytí platnosti dlužního úpisu

 

Já, níže podepsaný

Jan Kolář

nar. 15. 5. 1965

bytem Teplá 12, Praha 2

 

tímto potvrzuji, že jsem dnešního dne od pana Jaroslava Kálala, nar. 20. 4. 1969, bytem Loučná 17, Praha 4 (dále také „dlužník"), obdržel částku 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to jako částečné plnění na bezúročnou zápůjčku v celkové výši 100.000 Kč, kterou jsem dlužníkovi poskytl.

 

Tímto potvrzuji, že pozbývá částečně platnosti dlužní úpis vystavený panem Jaroslavem Kálalem dne 20. 1. 2014, kterým dlužník svůj dluh uznal, a to v rozsahu, ve kterém byl dluh dlužníkem splněn.

 

 

 

V ....................................

Nahrávám...
Nahrávám...