dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Podnět ke zrušení exekučního příkazu dle § 46 EŘ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7
Vzor s výkladem – Podnět ke zrušení exekučního příkazu dle § 46 EŘ

Mgr. Pavla Krejčí

JUDr. Jan Nováček

Exekutorský úřad Trutnov

Palackého 479

541 03 Trutnov

V Brně dne 8. ledna. 2015

Sp. zn. 155 EX 240/14

Oprávněný: Česká zápůjčka, a. s.

IČO 221223224

se sídlem Havlenova 508/11, 500 02 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 3333

Povinná:Lucie Kubínová

narozená 22. 9. 1955

bytem Lesní 216, 602 00 Brno

Podnět ke zrušení exekučního příkazu čj. 155 EX 240/14-20 k provedení exekuce srážkami ze mzdy

Důkazy:

usnesení Okresního soudu v Hradci Králové čj. 20 C 156/2014-41

Povinná tímto podává podnět ke zrušení exekučního příkazu čj. 155 EX 240/14-20 k provedení exekuce srážkami ze mzdy – plátce mzdy MUDr. Iva Zmatlíková.

Povinná podotýká, že v současné době je v souladu s § 54 odst. 6 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech (exekuční řád), povolen odklad exekuce, neboť dne 27. 5. 2014 vydal Okresní soud v Hradci Králové pod čj. 20 C 156/2014-41 usnesení, kterým rozhodl o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu čj. 33/2014-29 ze dne 19. 5. 2014 vydaného rozhodcem Mgr.

Nahrávám...
Nahrávám...