dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Oznámení o postoupení pohledávky dle § 1882 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.4
Vzor s výkladem – Oznámení o postoupení pohledávky dle § 1882 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Lukáš Nováček

nar. 8. 6. 1979

Lucemburská 45

Praha 3

V Praze dne 9. března 2015

Oznámení o postoupení pohledávky ve smyslu § 1882 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

Vážený pane Nováčku,

jak je Vám známo, provedla pro Vás naše obchodní společnost JARIS, s.r.o., IČO 44477654, se sídlem Pražská 7, Pardubice, na základě smlouvy o dílo č. 23/2004 ze dne 5. 10. 2014 truhlářské práce v dohodnuté ceně 15.000 Kč (dále jen "pohledávka"). Pohledávka byla vyúčtována dne 3. 1. 2005 daňovým dokladem č. 5/1 splatným 20. 1. 2015. Pohledávku jste i přes opakované upomínky dosud neuhradil.

Tímto Vám oznamujeme, že dnešního dne naše obchodní společnost uzavřela smlouvu o postoupení pohledávky, kterou jako postupitel postoupila na obchodní společnost Zuzaník a spol., s.r.o., IČO 43298700, se sídlem Brunclíkova 16, Praha 6, (dále jen "postupník"). Na základě této skutečnosti se postupník stal ve smyslu ustanovení § 1879 a násl.

Nahrávám...
Nahrávám...