dnes je 21.4.2024

Input:

Vzor s výkladem - Námitka promlčení uplatněná ručitelem dle § 2023 NOZ

6.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.6
Vzor s výkladem - Námitka promlčení uplatněná ručitelem dle § 2023 NOZ

Vzor s výkladem - Námitka promlčení uplatněná ručitelem podle § 2023 NOZ

 

Námitka promlčení uplatněná ručitelem podle § 2023 NOZ

 

Josef Kousálek

Nevšímavých 17

235 65 Slepá Lhota

 

 

V Nedašově dne ....................

 

 

Uplatnění námitky promlčení ručitelem

 

 

Vážený pane Kousálku,

 

 

dne 22. 9. 2017 jste mi zaslal výzvu, abych jako ručitel splnil ze pana Josefa Vykuka, nar. 15. 4. 1974, trvale bytem Touškova 17, Praha 2, dluh ve výši 100.000 Kč ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 22. 2. 2014 mezi Vámi a panem Josefem Vykukem.

 

Tímto Vám oznamuji, že uplatňuji námitku promlčení dluhu pana Josefa Vykuka, neboť půjčka byla splatná dne 28. 2. 2014. S ohledem na skutečnost, že promlčecí doba v občanskoprávních vztazích činí 3 roky, považuji dluh pana Josefa Vykuka za promlčený.

 

 

S pozdravem

 

 

 

.....................................................

Josef Bartůněk

U Šťastné minuty 10

Libichovice nad Cidlinou

 

 

 

 

Výklad:

 

V souladu s § 2023 NOZ je ručitel oprávněn proti

Nahrávám...
Nahrávám...