dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZ

20.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.2.1
Vzor – Ručitelské prohlášení podle § 2018 NOZ

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Ručitelské prohlášení

dle § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "občanský zákoník")

Podepsaná společnost:

Alfa, a. s.

IČO: 123 45 654

se sídlem Praha 4, V Parku 2323/10, PSČ 148 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1258

zastoupená Františkem Novákem, předsedou představenstva

(dále jako "ručitel")

prohlašuje společnosti:

Beta, a. s.

IČO: 189 98 887

se sídlem Beroun, Pražská 12, PSČ 252 05

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka č. 1287

(dále jako "věřitel"),

že ji uspokojí v rozsahu uvedeném níže v tomto ručitelském prohlášení, pokud společnost Gama, a. s., IČO: 222 54 322, se sídlem Praha 9, Kolbenova 12, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1222 (dále jako "dlužník"), neuhradí řádně a včas své dluhy vůči věřiteli vzniklé ze smlouvy o úvěru ze dne 13. února 2019 (dále jako "smlouva o úvěru"). Jde o následující dluhy, současné i budoucí, jejichž splnění ručitel zajišťuje tímto ručitelským prohlášením:

  • dluh na vrácení jistiny úvěru ve výši 1 500 000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých),

  • dluh na zaplacení úroků z úvěru ve výši 6 % p.

Nahrávám...
Nahrávám...