dnes je 14.6.2024

Input:

Vzor - Rozhodnutí jednatele o udělení souhlasu s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.9.2
Vzor – Rozhodnutí jednatele o udělení souhlasu s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál

Mgr. Markéta Káninská

Já, níže podepsaný

Ing. arch. Robert Ostrý, nar. 12. 2. 1977,

bydliště Praha 6 – Střešovice, Patočkova 673/12,

tímto coby jednatel společnosti Architektonický ateliér OVIN, spol. s r. o., se sídlem 169 00 Praha 6 – Střešovice, Patočkova 673/12, IČO: 042 12 368, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce č. 25789 (dále jen "Společnost"), činím toto

rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společnosti dle ust. § 163 odst. 1 ZOK.

Uděluji tímto souhlas, aby společník Ing. arch. Luděk Vavruška, nar. 23.

Nahrávám...
Nahrávám...