dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5.1
Vzor – Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem

JUDr. Michal Zeman

Vážený pan

................................................

................................................

................................................

- zasláno doporučeně na dodejku –

Jméno a příjmení ...................................................

datum narození .....................................................

adresa trvalého bydliště ..........................................

(dále jako "zástavní věřitel")

Jméno a příjmení ...................................................

datum narození .....................................................

adresa trvalého bydliště ..........................................

(dále jako "zástavní dlužník")

V........................dne...........................................

Oznámení o započetí výkonu zástavního práva soudním prodejem zástavy

Vážený pane ..............................,

dne ........................ jsem s Vámi uzavřel zástavní smlouvu, na základě které jste zastavil pozemek p. č. ..........................., nacházející se v k. ú. .................., obec ....................... vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. ....................., vedeného u Katastrálního úřadu pro .................., Katastrálního pracoviště ..............................

Shora uvedenou nemovitost jste zastavil k zajištění smlouvy o zápůjčce

Nahrávám...
Nahrávám...