dnes je 28.2.2024

Input:

Vzor - Námitka promlčení dluhu v soudním řízení

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.3
Vzor – Námitka promlčení dluhu v soudním řízení

JUDr. Jarmila Štefek

Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ.

Obvodnímu soudu pro Prahu 5

nám. Kinských 5

150 00 Praha 5

V Praze dne 21. října 2020

Sp. zn.: 150C 95/2018

Žalobkyně:

Alkas, s. r. o., IČO: 152 45 789

se sídlem Vršovická 154, Praha 10

Žalovaný:

Pavel Koudelka, Na Bělidle 45, Praha 5

nar. 4. února 1956

o zaplacení 87 000 Kč s přísl.

Dne 20. září 2018 mi byl doručen platební rozkaz nadepsaného soudu ze dne 30. srpna 2018, č. j. 150C 95/2014-4, kterým mi bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 87 000 Kč s přísl., anebo abych ve lhůtě 15 dnů podal odpor. V zákonné lhůtě jsem podal odpor, který ve stanovené lhůtě 30 dnů odůvodňuji následovně.

Žalobkyně uplatnila

Nahrávám...
Nahrávám...