dnes je 17.7.2024

Input:

Vyhrazené stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.4 Vyhrazené stavby podle zákona č. 283/2021 Sb.

MMR ČR

Na tomto odkazu najdete přehled konkrétních příkladů vyhrazených staveb (pdf ke stažení) podle přílohy č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.

Vyhrazené stavby - Příloha č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb.

Vyhrazenými stavbami jsou

a)  stavby dálnic,

b)  stavby drah,

c)  civilní letecké stavby,

d)  stavba nebo soubor staveb pro výrobu a skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 45 ha vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje,

e)  stavby a zařízení přenosové soustavy,

f)  výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více,

g)  stavby a zařízení přepravní soustavy,

h)  výrobny plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů a zásobníky plynu,

i)  stavby a zařízení produktovodů65) , včetně skladovacích zařízení, která jsou součástí technické infrastruktury produktovodů,

j)  stavby k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely,

k)  stavby související s úložišti

Nahrávám...
Nahrávám...