dnes je 24.6.2024

Input:

Úroky z prodlení a soudní poplatky v přiznání SVJ

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.9 Úroky z prodlení a soudní poplatky v přiznání SVJ

Ing. Lenka Haráková

Společenství uspělo v žalobě na dluh vlastníka, dluh byl exekučně vymožen, SVJ obdrželo veškeré pohledávky a na jeho účet byly zaslány i vymožené soudní poplatky související s náklady řízení včetně úroků z prodlení. Otázkou je, zda jsou vymožené úroky a poplatky předmětem daně z příjmu společenství či vlastníků a zda musí SVJ podat přiznání.

Úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku nebo s platbami za plnění spojená s užíváním jednotky (za služby), včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, jsou příjmem společenství vlastníků (písm. b) a c) § 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Jedná se přitom o zdaňovaný příjem – nepatří mezi příjmy SVJ vyloučené z předmětu daně z příjmů (§ 18 odst. 2 písm. f) ZDP). To platí i o náhradě nákladů soudního řízení vč. soudního poplatku, zaplacené dlužníkem. SVJ proto vznikla povinnost podat daňové přiznání za příslušné zdaňovací období, protože nesplňuje podmínky pro uplatnění výjimky z této povinnosti: SVJ není povinno podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 38mb písm. b) ZDP).

Pokud byly úroky z prodlení zaúčtovány ve výnosech SVJ ve stejném zdaňovacím období, ve kterém došlo i k jejich zaplacení, žádná korekce výsledku hospodaření se při stanovení základu daně provádět nebude. Pokud ovlivnily úroky z prodlení výsledek hospodaření v některém z předcházejících období (byly zaúčtovány do

Nahrávám...
Nahrávám...