dnes je 27.2.2024

Input:

Soudní systém v České republice

17.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1
Soudní systém v České republice

Mgr. Martin Doleček, Mgr. Adriana Kvítková

Věřitelé, kteří stojí před problémem, zda mají vymáhat splatnou pohledávku vůči dlužníkovi, by měli mít alespoň základní znalosti o tom, co je zapotřebí k řádnému vymáhání pohledávky u soudu nebo u jiného orgánu. V první řadě by měl mít věřitel základní znalosti o tom, jaké jsou v České republice soudy a jak fungují.

Zde hovoříme pouze o systému civilních soudů, přestože pohledávku lze vymáhat i v řízení trestním, v takzvaném přídavném neboli adhesním řízení. Soustředíme pozornost především na řízení občanskoprávní neboli civilní a eventuálně i na možnost vymáhat pohledávku u rozhodčího řízení. Rozhodčímu řízení bude věnována samostatná kapitola.

Soustava soudů v ČR

Základním článkem soudní soustavy v České republice je okresní soud. Okresní soudy kopírují sídla bývalých územněsprávních celků, kterými byly administrativní okresy. Ve větších městech jsou však postaveny naroveň okresních soudů i soudy s jinými názvy. Především na území hlavního města Prahy funguje deset obvodních soudů. V Brně nahrazuje činnost obvodního soudu soud s názvem Městský soud v Brně. Obvodní soudy jsou například i v Ostravě a v Plzni. Tyto soudy mají jedno společné - nazývají se soudy prvého stupně a rozhodují převážnou část soudní agendy. Soud prvého stupně znamená, že o jeho rozhodnutích v odvolání rozhoduje na druhém stupni krajský soud.

Nad soudy okresními stojí soudy krajské. Krajský soud sídlí v Praze (tento soud rozhoduje o odvoláních veškerých okresních soudů

Nahrávám...
Nahrávám...