dnes je 14.6.2024

Input:

Rozvíjejte svůj tým - vyplatí se to!

13.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1301
Rozvíjejte svůj tým – vyplatí se to!

Mgr. Ludmila Třeštíková

Výhodou soudržnosti je vyšší míra spolupráce, snadnější komunikace, větší odolnost vůči překážkám a menší absence a fluktuace. Každý člen týmu by měl něčím přispívat – být členem neznamená „vézt” se s ostatními!

Formy pracovních skupin a týmů

Firmy jsou tvořeny skupinami lidí, kteří spolu pracují. K vzájemnému působení dochází jak uvnitř skupiny, tak i mezi skupinami. Zaměstnanci se budou ztotožňovat s týmem, pokud budou mít rádi ostatní členy, budou schvalovat účelnost a práci skupiny a budou si přát být spojováni s postavením skupiny ve firmě.

V této lekci on-line kurzu Profesionální dovednosti manažera se dozvíte:

 • O vývoji a formování skupiny

 • O faktorech ovlivňujících skupinový vývoj

 • O sporech ve skupinách a mezi skupinami.

Skupina

Dva a více lidí, kteří jsou v interakci pro dosažení určitých cílů nebo naplnění potřeb.

Tým

Skupina, jejíž členové intenzivně spolupracují navzájem, aby dosáhli společných cílů.

Znaky týmu:

 • tým je malá pracovní skupina,

 • členěná podle funkcí,

 • se společně stanovenými cíli,

 • s intenzivními vzájemnými vztahy,

 • s výrazným kolektivním duchem,

 • se silnou soudržností mezi členy týmu.

Formy pracovních skupin a týmů:

1. Formální – vytvořené manažery:

 • mezifunkční,

 • mezikulturní,

 • vrcholových manažerů,

 • výzkumné a vývojové (odbornost, zkušenosti potřebné pro vývoj nových produktů),

 • divizní (podřízení podávají zprávy jednomu nadřízenému),

 • ad hoc (řešící specifické úkoly v určitém čase),

 • samořídící (nezávislá řešení – co bude dělat, co splní, jak a kdo).

Organizační funkce formálních skupin:

1. splnit komplexní, nezávislé úkoly, které jsou za hranicemi schopností jednotlivce,

2. generovat nové nebo tvořivé nápady a řešení,

3. koordinovat meziútvarové úsilí,

4. poskytovat mechanismus řešení problémů pro komplexní problémy vyžadující různé informace a hodnocení,

5. zavést komplexní rozhodnutí,

6. socializovat a trénovat nové zaměstnance.

2. Neformální – vytvořené členy firmy:

 • přátelské (interpersonální vztahy, společenská podpora),

 • zájmové (hledají dosažení společného cíle ve vztahu k jejich působení ve firmě – zajímavé „pohledy” na vše, někdy signál ke změně – potřebě změny.

Často se formální a neformální skupiny překrývají (tenis po práci….).

Pět základních prvků dynamičnosti skupin:

1. velikost skupiny, úkolů a rolí,

2. vedení skupiny,

3. rozvoj skupiny,

4. normy skupiny,

5. soudržnost skupiny.

Přínos pro firmu – konkurenční výhoda díky zvýšení:

1. výkonu

2. odpovědnosti k zákazníkům

3. inovací

4. motivace a spokojenosti

Použití skupin a týmů dává výhodu dosažení určitého typu synergie:

 • produkce vyšší kvality výstupů než kdyby pracoval každý sám (kombinace úsilí),

 • členové se učí jeden od druhého, společně opravují chyby, řeší ihned vzniklé problémy, sdílejí znalosti, úkoly, cíle – ale musí být dobře sestaveny z hlediska dovedností a znalostí potřebných pro práci ve skupině,

 • spolupráce motivovaných jedinců je velmi stimulující. I sama práce v týmu může motivovat (je vidět přínos k dosahování cílů, pocity vlastní odpovědnosti za výsledky, spojení s ostatními, společenská interakce, podpora, lepší vyrovnání se stresem).

Faktory úspěšnosti týmové práce

Existuje řada faktorů pro to, aby tým mohl svůj výkonnostní potenciál aktivovat a realizovat:

a) organizační provázanost - vedení firmy musí vytvořit vhodné rámcové podmínky (např. přenášení odpovědnosti a kompetencí, protože týmy potřebují legitimní autonomní rámec),

b) správná logistika informací

c) materiální a motivační podpora – rozlišují se tzv. strukturální (týmové cíle, vedení týmu, rozdělení rolí a úkolů, rámec rozhodovacích pravomocí,…) a procesní faktory (chování týmu v oblasti informací, vůle ke konstruktivním vzájemným vztahům, systém zpětné vazby,…).

Dynamická rovnováha v týmu:

Dle Johna Adaira je potřeba vyvažovat poměr mezi třemi složkami:

 • cíl (proč tým vznikl),

 • proces (jak tým funguje),

 • jednotlivými členy týmu (jak jsou tito lidé motivováni a jak je jejich práce uspokojuje).

Pokud je jedna ze složek dlouhodobě zanedbávána, projeví se to ve výsledku vždy na práci i na spokojenosti týmu.

Vývojové fáze týmu:

1) týmová práce je proces a probíhá vždy ve dvou rovinách současně:

a) v rovině věcné (aspekty věcného zvládnutí úkolu včetně sebeorganizace týmu),

b) v rovině interakce týmu (všechny rysy mezilidských vztahů v týmu; např.: pořadí hodnot, uplatňování vlivu),

2) týmy procházejí těmito dvěma vývojovými rovinami ve čtyřech fázích:

a) fáze orientační,

b) fáze konfrontační a konfliktní,

c) fáze konsenzu, kooperace a kompromisu,

d) fáze integrace růstu.

Nahrávám...
Nahrávám...