dnes je 18.7.2024

Input:

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události způsobené koronavirem z pohledu DPH

8.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.9.1 Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události způsobené koronavirem z pohledu DPH

Ing. Ivana Pilařová

Jedná se o další z řady podobných opatření souvisejících s pandemií koronaviru, celé znění lze najít ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 pod číslem 8. Daně z přidané hodnoty se týká první a druhý bod tohoto rozhodnutí.

PRVNÍ ČÁST

Komu se promíjí: plátcům DPH

Co se promíjí: daň z přidané hodnoty za:

  1. bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží,
  2. bezúplatné dodání zboží, které bylo použito na výrobu zboží podle písm. a).

Období, po které prominutí platí: od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou.

Vyjmenované zboží: testovací soupravy, roušky, plynové masky, ochranné brýle, obličejové štíty, ochranné rukavice, ochranné oděvy, sítky, na vlasy, teploměry, lékařské ventilátory, přístroje pro kyslíkovou terapii, vata, gáza, obinadla, náplasti, injekční stříkačky a jehly, katétry, intubační přístroje, jednorázová papírová prostěradla.

Je zřejmé, že jde jen o „lékařsky neodborný” výčet a abychom neuváděli zbytečné dlouhý seznam, odkazujeme na přesné znění Finančního zpravodaje č. 6, kde je kromě podrobného popisu uveden i kód nomenklatury celního sazebníku.

Praktický náhled

Pozor!
Je nutné si všimnout, že se jedná o prominutí daně u bezúplatného dodání uvedeného zboží. Pokud s tímto zbožím obchodujeme, jedná se o klasické zdanitelné plnění a nic z výše uvedeného se na nás nevztahuje.

Prominutí daně z přidané hodnoty tu ještě nebylo, proto přichází v úvahu dotazy:

Dotaz a): Jak se prominutá DPH bude účtovat?

Účtovat se nebude (není o čem), při účtování daru budeme postupovat, jako kdybychom nebyli plátci DPH.

Poskytnutí daru v podobě roušek výrobcem těchto roušek nemocnici.

  1. Darování ve vnitropodnikové ceně: 543/123

Poskytnutí daru v podobě ochranných brýlí hasičům obchodníkem s tímto zbožím

  1. Darování zboží – výdejka v pořizovací ceně: 543/132

Ani v jednom případě neúčtujeme o prominuté DPH.

Pro porovnání, jak by vypadal prodej dotyčného zboží:

  1. Výdejka zboží ze skladu ve vnitrop.ceně: 504/132
  2. Faktura za prodej – základ daně: 311/604

DPH: 311/343

Dotaz b): Kde prominutou daň vykázat v kontrolním hlášení a v daňovém přiznání k DPH?

Toto plnění se v kontrolním hlášení ani v daňovém přiznání nevyskytne.

Dotaz c): Bude plnění součástí evidence pro daňové účely?

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že ano, správná odpověď je ne. V evidenci pro daňové účely uvádíme určitě plnění od daně osvobozená a plnění, která nejsou předmětem daně (§ 100 ZDPH). Výše uvedená plnění jsou předmětem daně, daň je ale prominuta.

Darování vyjmenovaného zboží do EU

Darování všeho zboží (i vyjmenovaného) je předmětem daně [§ 13 odst. 4 písm. a) ZDPH], a to i když se jedná o plnění bezúplatné. Rozlišme dvě situace:

  1. V případě darování osobám povinným k dani uplatníme nikoliv prominutí daně, ale osvobození od daně (§ 64
Nahrávám...
Nahrávám...