dnes je 18.6.2024

Input:

Působnost věřitelského výboru po povolení reorganizace

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.4
Působnost věřitelského výboru po povolení reorganizace

JUDr. Sylva Rychtalíková

Na rozdíl od řešení úpadku nepatrným konkursem (§ 314 a § 315 IZ) nebo oddlužením, kdy není volba věřitelského výboru povinná (§ 56 odst. 3 IZ ve znění účinném od 1. 1. 2014 – viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.), musí být tento věřitelský orgán (věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů) instalován, pokud je úpadek dlužníka řešen reorganizací. Pro jeho ustanovení, působnost a odpovědnost platí obecná ustanovení obsažená v části první insolvenčního zákona (podrobněji viz části Věřitelský výbor  a násl.). Pokud je přihlášených věřitelů méně než 50 (§ 56 odst. 1 IZ), není volba věřitelského výboru povinná a schůze věřitelů může místo něj zvolit zástupce věřitelů, jemuž náleží stejná působnost, kterou insolvenční zákon svěřuje věřitelskému výboru (§ 68 IZ).

 

Prozatímní věřitelský výbor po povolení reorganizace

V případě, že insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o povolení reorganizace (podle § 148 odst. 2 IZ, viz část Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku ), aniž byl dosud instalován věřitelský výbor, bude nezbytné, aby zároveň jmenoval podle § 61 odst. 1 IZ prozatímní věřitelský výbor (podrobněji viz část Prozatímní věřitelský výbor). Jmenování prozatímního věřitelského výboru bude rovněž namístě v případě, že insolvenční řízení bylo zahájeno k návrhu dlužníka, u něhož je reorganizace přípustná, a dlužník jako způsob řešení úpadku navrhuje reorganizaci. Okamžikem povolení reorganizace je totiž k jejímu dalšímu průběhu (jak je vysvětleno zejména v části 8.5.1) nezbytná součinnost věřitelského výboru s dlužníkem, zvláště má-li dispoziční oprávnění, jakož i s insolvenčním správcem.

 

Kompetence věřitelského výboru

Poté, co nastaly účinky povolení reorganizace, náleží věřitelskému výboru následující

Nahrávám...
Nahrávám...