dnes je 18.5.2024

Input:

Povolování obnovitelných zdrojů energie podle zákona č. 283/2021 Sb.

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.5
Povolování obnovitelných zdrojů energie podle zákona č. 283/2021 Sb.

MR ČR

Metodická pomůcka pro povolování a realizaci staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a instalací využívající obnovitelný zdroj energie (např. fotovoltaika na střeše či na obvodovém plášti stavby) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Metodická pomůcka je zpracována ve formě přehledné tabulky. Zpracováno k právnímu stavu ke dni 9. 5. 2024.

Dokumenty ke stažení:

  • Povolování OZE podle zákona č. 283/2021 Sb. [PDF, 221KB]

Stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo instalace využívající obnovitelný zdroj energie (např. fotovoltaika na střeše či na obvodovém plášti stavby) se povolují v závislosti na kategorii stavby, ve které jsou zařazeny.

Podle druhu kategorie stavby je vyžadováno povolení příslušným stavebním úřadem či nikoliv a současně se na kategorii stavby váží i další povinnosti podle stavebního zákona, tedy zda může být stavba prováděna svépomocí či ji musí provádět stavební podnikatel, zda musí být zajištěno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím nebo postačí stavební dozor a zda musí být dokumentace pro povolení stavby zpracována projektantem nebo postačí kvalifikovaná osoba.

U všech staveb, včetně staveb nevyžadujících povolení příslušného stavebního úřadu, je nutné dodržet všechny požadavky na výstavbu podle stavebního zákona a vyhlášky o požadavcích na výstavbu a dále povinností stanovené jinými právními předpisy, např. vyhláškou č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Následující tabulka uvádí přehled způsobu povolování a povinností při provádění stavby v závislosti na kategorii stavby, ve které je stavba pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nebo instalace využívající obnovitelný zdroj energie zařazena.

KATEGORIE STAVEB OZE POVOLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ZPŮSOB PROVEDENÍ STAVBYVEDOUCÍ/ STAVEBNÍ DOZOR ZPRACOVATEL DOKUMENTACE 
Nahrávám...
Nahrávám...