dnes je 18.6.2024

Input:

Otázky a procvičení k 10. lekci

10.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

1002
Otázky a procvičení k 10. lekci

I.

a) Zaškrtněte faktory, které ve Vašem organizačním okolí působí nejčastěji na vznik konfliktu? Uveďte, jaké možnosti organizace využívá k jejich eliminaci – předcházení konfliktu?

b) U neoznačených faktorů (jejich působení jste neidentifikovali nebo faktorů, které nejsou v organizaci brány v úvahu) uveďte Váš názor, proč tomu tak je a jaké problémy to organizaci přináší?

                 
Faktor Jak může organizace předcházet,když nebere v úvahu, a jaké problémy to přináší
Osobnost a sociální chování zaměstnanců / manažerů.
Nedostatky v komunikaci.
Nedostatky personální práce.
Styl vedení lidí.
Způsob formování týmů.
Změny (techniky, technologie, organizace práce, org. struktur….).
Umístění pracoviště. Pracovní podmínky.
Nekompatibilní cíle a časový horizont.
Nedostatečné zdroje.
Nahrávám...
Nahrávám...