dnes je 6.12.2022

Input:

Opravné položky k pohledávkám vzniklým do 31. 12. 2013 neuhrazeným více než 6 měsíců

28.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3 Opravné položky k pohledávkám vzniklým do 31. 12. 2013 neuhrazeným více než 6 měsíců

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Lze je tvořit   U poplatníků vedoucích účetnictví v období, za které se podává daňové přiznání, k nepromlčeným pohledávkám, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč, a od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než:
  • 6 měsíců, až do výše 20 %,

  • 12 měsíců, až do výše 33 %,

  • 18 měsíců, až do výše 50 %,

  • 24 měsíců, až do výše 66 %,

  • 30 měsíců, až do výše 80 %,

  • 36 měsíců, až do výše 100 %

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.  
Poplatníci (banky, spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce) je mohou tvořit, pokud k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky podle § 5 a § 5a ZoR.
Vyšší opravné položky než je 20 % lze vytvářet jen v případě, bylo-li ohledně pohledávky, zahájeno rozhodčí řízení podle zákona o rozhodčím řízení nebo soudní řízení anebo správní řízení podle správního řádu, jehož se poplatník řádně účastní.  
Nahrávám...
Nahrávám...